เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
00083.mts
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 15 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 27 คน
ทั้งหมด 27 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-01-57)
  กิจกรรมปั่นจักรยานวันพ่อ 2558
       กิจกรรมปั่นจักรยานวันพ่อ 2558 เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
  กิจกรรมปั่นจักรยานวันพ่อ 2558
  วันพ่อ 5 ธันวาคม 2558
  ทต.โนนสูง กิจกรรมปั่นจักรยาน+ปลูกต้นไม้+ปล่อยปลา ว...
   ทต.โนนสูง สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 2558
  วันปิยมหาราช 2558
  ทต.โนนสูง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี2558
  การสูบน้ำลงอ่างเก็บน้ำสวนผัก ทต.โนนสูง
  โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 2558
  โครงการอบรมดูงาน อสม.ปี58 ต.โนนสูง
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.