เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง ปี 2561


จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสระหนองกลด ในวันพฤหัสที่ 22พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดงาน นำลอยกระทง ประกวดกระทง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25
2019-01-21
2019-01-14
2019-01-07
2018-12-28
2018-12-07
2018-11-23