เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปริมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโนนสูงร่วมจัดงานขึ้น  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยใช้พื้นที่จัดกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง


2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25
2019-01-21
2019-01-14
2019-01-07
2018-12-28
2018-12-07
2018-11-23