เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปริมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย


เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโนนสูงร่วมจัดงานขึ้น  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยใช้พื้นที่จัดกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง


2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25
2019-01-21
2019-01-14