เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


เทศบาลตำบลโนนสูงจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ 2562 เพื่อใช้เป็นสถานที่พัก บริการเส้นทาง และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่


2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26
2019-02-25
2019-01-21
2019-01-14