เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์


โครงการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ที่จะเกิดขึ้นในกรณี่ที่ไม่มีการระวังป้องกัน โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล คณะครู ที่อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


2019-07-28
2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26