เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูง หน่วยงานราชการและเอกชน ในโครงการคืนน้ำไสให้ชุมชน


ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูงกับหน่วยงานทหารจากค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัทโตโยต้าไทยเย็น มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มอบของที่ระลึกให้ชมรมต่างๆ ใช้เวทีที่โรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรม หลังจากนั้นใช้เวทีที่คลองลำเชียงไกร จัดดนตรีนักร้องดังจากค่าย อาร์สยาม และปล่อยปลาโดยคณะผู้บริหารซึ่งนำโดยท่านประสงค์ โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงและคณะ พร้อมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโนนสูง หน่วยงานจากทหาร จิตอาสาในชมรมต่างๆ พื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

2019-07-28
2019-07-19
2019-07-03
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-05-07
2019-04-16
2019-03-06
2019-02-26