เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 


ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2562