วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบแอร์รถขุดล้อยาง HYUNDAI ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ทะเบียน ตฉ ๒๐๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (จัดตั้งด่านชุมชน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓ (จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง