วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมระบบแอร์รถขุดล้อยาง HYUNDAI ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ทะเบียน ตฉ ๒๐๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (จัดตั้งด่านชุมชน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓ (จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง