วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางเฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กจ 562 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กจ 562 นครราชสีมา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสมบูรณ์ - ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ (ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ผม.๘๓๔๑ นม.ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้าน นางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำและสี ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาทีของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง