วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์
13  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓ (จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์
13  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย ๔ (ชุมชนบัว ๓)
13  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ๔ ถึงชุมชนแสนสุข
13  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์
13  ก.ย. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๖ ชุมชนบ้านเพิ่ม
13  ก.ย. 2562
โครงารปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ (ข้างวัดโนนหมัน)
12  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้่าอู่ช่างหมี ถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว 2 โดยวิธีคัดเลือก
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง