วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์อำนวยการและพิธีสงฆ์ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๔ ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล ๒ (ชุมชนโนนหมัน)
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒)
25  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง