วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพรามชุมชนบัว ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาศึกษา ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ ซอย ๓ ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง