วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับซื้อตู้ชั้นวางหนังสือ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม.4534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และเปลี่ยนอะไหล่รถ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง