วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ จากแยกสาธารณะถึงถนนเลี่ยงเมือง (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อดวงตราไปรษณียากร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ฺอเนกประสงค์ (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆก.๙๔๔๗ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง