วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีมีหลังคาจำนวน ๑ วัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนจำนวน ๔ รายการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่จัดงานจำนวน ๔ รายการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำเสาตั้งตาข่ายจำนวน ๒ เสา ๑ ชุดของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ(แบบกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๐๗ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑๘ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)