วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติแลเะพระมหากษตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง