วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
จ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง