วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ ชุมชนโนนหมัน)
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำเชียงไกร ฝั่งขวา (ชุมขนศาลตาปู่)
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ถนนเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่)
8  ต.ค. 2561
ซื้ออาหาเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฃ่วงปิดภาคเรียน ถาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
จ้างโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมางานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
โโครงการจ้างเหมางานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารราชาวดีและอาคาร ๓) โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารกองวิชาการและแผนงาน และบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง