วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.๑๖๒๙ นครราชสีมาจำนวน ๑๓ รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน ขม.๓๑๗๗ นครราชสีมาจำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย ๒ แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลาง(ชุมชนบัว ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๘ รายการเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๓๐ ขวด) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SAMSUNG ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อแบบกระเช้ายี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ขส ๘๕-๙๐๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง