วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีคัดเลือก
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างว๋อมรถยนยต์บรรทุกน้ำ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ๋อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต ฆ ๖๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 87-9667 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน นม 86-0613 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง