วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ และประกันภัยรายบุคคล จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติแลเะพระมหากษตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา จำนวน4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง