วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อซตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง