วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบแอร์ของรถขุดล้อยาง HYUNDAI ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐รหัส ๐๑๘-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร 9607 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง