วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็ก ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖) จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน นม.ถข ๗ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง