วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง) ของกองการศึกษษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายสำราญ เจริญสุข) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทยโดยให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูงและในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสูงทั้ง ๑๓ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถชยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง