วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง) ของกองการศึกษษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายสำราญ เจริญสุข) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทยโดยให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูงและในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโนนสูงทั้ง ๑๓ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถชยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง