วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ ๖๔๔ นคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุตจำนวน ๑ ตัว)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ FB - ๑๓๕-๘๕ A จำนวน ๒ ลูก)ใช้กับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ นครราชสีมาของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง (เต็นท์โค้งสีขาว) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเปลี่ยนชุดดรัมสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๑จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง