วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น X-๔๓๐๐LX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม ๑๖๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๕๓๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยแอสฟัลท์ จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง