วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ รุ่น NS 120 จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๔๔ รหัส ๐๓๗-๔๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง