วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอนโข่ง ยี่ห้อโกลเด้นโบว์ ขนาดท่อสูบ ๓ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ๋อมรถขุดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพฺ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตฒ ๖๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ัและปู๋ยตามโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง