เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การประชุมการจัดกิจกรรมลอยกระทง


เทศบาลตำบลโนนสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล ประธานชุมชน เจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาล ได้กำหนดการประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อประชุมและปรึกษาแนวทางในการดำเนินการจัดโครงการ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05