เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  งานพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 4 - 6 พฤษภาคม 256...
      

เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา...

  งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
       ช่วงเช้าไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จัดขบวนแห่จากหน้าสำนักงา...
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
       ชาวชุนชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 13 ชุมชนมารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ณ อาคารศูนย์ขยายพันธ์พืช อำเ... 
 
 
งานสงกรานต์ 2562
กิจกรรมน้อมรำลึก 13 ตุลา
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553