เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 
 

ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ เคารพธงชาติ

ท่านนายกอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง เข้าแถวเคารพธงชาติ...

ฉัดพ่นสารเคมี หมอกควัน ป้องกันยุง แมลงที่อาจเป็นพา...

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโนนสูง โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสัง...

นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง...

นางสาวชัชฎา  เต็มปีติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสัง...

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020


 

การประกวดนางนพมาศ 2563
การประกาศผลนางนพมาศ 2563

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้