เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 
 

 

 

 

 


  การอบรมชุมชน เรื่อง กิจกรรมสาธารณสุข ตามโครงการต่า...
   

13 ชุมชน กับกิจกรรมทางเลือกของชาวชุมชน ที่หลากหลาย ด้านการสาธารณสุข ในภาพรวมของทุกชุมชน

  งานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563
   

นายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ นำจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2563 ที่อาคารโดมสำนักงานและมีกิจกรรมปลูกป่า...

  งานบวงสรวง อนุสาวรีย์ย่าโม ที่ว่าการอำเภอ 17 กันยา...
   

ท่านนายกประสงค์ฯนำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้่าร่วมกิจกรรม หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

  โครงการ รวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ อ.เมือง จ....
   

จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านนารีสวัสดิ์   ท่านรองศิวฤทธิ์ โ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020


 
วันเฉลิมฯ 28 ก.ค.63
งานฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคข้ออักเสบยุงลาย ชิคุนกุนยา