เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  พิธีทำบุญตักบาตร (เช้า)วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม...
      

หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

  พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เช้า)...
      

หอประชุมอำเภอโนนสูง

  จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษ...
      

วัดโนนหมัน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 
 
 
วันเฉลิมฯ 28 ก.ค.63
งานฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคข้ออักเสบยุงลาย ชิคุนกุนยา
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553