เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
      

ชาวชุนชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 13 ชุมชนมารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ณ อาคารศูนย์ขยายพันธ์พืช ...

  โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูง หน่วยงาน...
      

   ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูงกับหน่วยงานทหารจากค่ายส...

  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์
      

โครงการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ที่จะเกิดขึ้นในกรณี่ที่ไม่มีการร...
 
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึก 13 ตุลา
งาน 13 ตุลา
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553