เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  การจัดตั้งศูนย์ ๗ วัน อันตราย (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ...
      

      ด้วยในช่วงเทศกาลปีหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาท...

  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็...
      

       ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูงได้กำหนดจัดโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์...

  การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
      

    ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอโนนสูง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระร...
 
 
 
Nonsung Documentay
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553