เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม...
      

วันที่ 28 กรกฎาคม ในปี 2561 ทุกภาคส่วนราชการและประชาชนโดยทั่วไป จัดกิจกรรมขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำ...

   โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่พาดบนเสา ...
      

เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอโนนสูงเปิดดำเนินการการจัดระเบียบสายไฟฟ้าที่พาดเสาให้สวยงามและ...

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ
      

12 สิงหาคม ของทุกปี จะมีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และวันแม่แห่ง...
 
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึก 13 ตุลา
งาน 13 ตุลา
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการเทศบาลตำบลโนนสูง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553