เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  การรับมอบอาหารพระราชทานฯช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 ที...
      

ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ และคณะฯ นำประธานชุมชนทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลเข้ารับ...

  จัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ พ่อค้า แม...
      

กองสาธารณสุขฯ   งานเทศกิจฯ ทตโนนสูง....งานจราจร อส.จราจร สภ.โนนสูง.. ..จัดตั้งจุดต...

   พ่นยากำจัดยุงลาย หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อค...
      

 ทต.โนนสูง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดใหม่  ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง และ สาธาณสุขอำเภอโนนสูง หย...
 
 
 
งานฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคข้ออักเสบยุงลาย ชิคุนกุนยา
บทเพลงสร้างกำลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรค
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553