เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหาร แอลกอฮอลล์ เพื่อบรรเทาท...
      

วันที่ 22 พฤษภาคม ​2563​ เวลา 09.00-14.00 น.  ท่าน ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ. ได้ให้เ...

  เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ส...
       เพื่อให้ตลาดได้ผ่านการตรวจตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 จากสาธารณสุขจังหวัดฯในโอกาสต่อไป และเพื่อป้อง...
  ผู้ใจบุญ ปันน้ำใจบริจาคชาวชุมชน ช่วยผู้ประสบโควิด ...
      

1.ตระกูล หวังหมู่กลาง

2.ร้านมงคลพานิช

3.นายน้อย  นาสิงห์ (ป๋าแหล่)

... 
 
 
งานฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคข้ออักเสบยุงลาย ชิคุนกุนยา
บทเพลงสร้างกำลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรค
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553