เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ท่านรองฯชัชฎา เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าตรวจสอบพื้นที่อ่างสวนผัก...

านรองชัชฎา ผอ.กองช่าง ตรวจสอบบริเวณน้ำท่วมขังเขตชุมชนแสนสุข...

ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ี และท่านเลขาฯไพโรจน์ สวามีชัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง...


ท่านนายกฯอมรรัตน์ ท่านรองฯชัชฎา เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าตรวจสอบพื้นที่อ่างสวนผัก...

านรองชัชฎา ผอ.กองช่าง ตรวจสอบบริเวณน้ำท่วมขังเขตชุมชนแสนสุข...

ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ี และท่านเลขาฯไพโรจน์ สวามีชัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนสูง...

จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ...

ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ พร้อมด้วยท่านเลขา......

กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เขตเทศบาลตำบลโนนสูง...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     
 

 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign