เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  งานประเพณีลอยกระทง 2562
      

 จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสระหนองกลด พิธีเปิดงาน นำลอยกระทง กิจรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระท...

  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว...
       เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน...
  พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า...
       เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร... 
 
 
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลโนนสูง ปี 2562 ..
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหาม
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553