เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 

  เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
  เทศบาลตำบลโนนสูง ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และโครงการมอบทุนปัจจัยยากจนสำหรับนักเรียน ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามแผนปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี 2566 บร
  เทศบาลตำบลโนนสูง เข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) เทศบาลตำบลโนนสูง
  เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามแผนปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี 2566 บร
  เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามแผนปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี 2566 บร
  เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพแม่หลังคลอด และทารกแรกเกิด ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบัว 2

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     

 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign