เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง......

วันที่ 24 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักด์ นาย......

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565...


ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง......

วันที่ 24 ส.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักด์ นาย......

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565...

โครงการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565...

เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565...

ท่านนายกฯอมรรัตน์ ท่านรองฯชัชฎา เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าตรวจสอบพื้นที่อ่างสวนผัก...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020
     
     
 

 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง 145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทร. 044-379270
E- mail: admin@nonsung.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign