เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 

ประวัติวัดโนนแต้ว
ประวัติวัดใหม่สุนทร (แหล่งท่องเที่ยว)
ประวัติวัดโนนหมัน (แหล่งท่องเที่ยว)
นายกฯอมรรัตน์ กับ สถาบันพัฒนาฯ 5 มอบส้วมลอยน้ำบรรเ
 

โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่อง...
วันที่ 23 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการม...
ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง...
วันที่ 12 พ.ค. 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ...
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมช...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาช...

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020


 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้