เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 

นายกฯอมรรัตน์ กับ สถาบันพัฒนาฯ 5 มอบส้วมลอยน้ำบรรเ
นายกฯอมรรัตน์นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ทำความสะอาดท่อ
งาน ส.ส. ทัศนียา ส.ส.ทวิรัฐ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุ
งานทำความสะอาดหลังอุทกภัย
 

เจ้าหน้าที่กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ...
วันที่ 23 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดิน และ...
ตรวจ ATK. ให้กับพนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรง...
เทศบาลตำบลโนนสูง ทำการตรวจ ATK.ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบ...
ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เ...
วันที่ 22 พ.ย. 2564 ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำน...

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020


 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้