เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 

  โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแว...
      

โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมรับฟังข้อมูลความรู้เพื่อไปพัฒนาชุมชน ณ สถานที่อบรมศูนย์พันธุ์พืชเพ...

  วันเด็กแห่งชาติ 2562
      

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2562 สถานที่จัดงานใช้บริเวณอาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา เป...

  วันขึ้นปีใหม่ 2562
      

เทศบาลตำบลโนนสูงร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการท...
 
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึก 13 ตุลา
งาน 13 ตุลา
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553