เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นกล้าทำความดีด้วยหัวใจ


เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ร่วมจัด “โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดโนนหมัน เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05