เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ และองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ขึ้นประดิษฐานบนพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นใหม่


เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และพี่น้องชาวอำเภอโนนสูง ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ และองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ขึ้นประดิษฐานบนพระบรมราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยมีการประพรมน้ำมนต์ การอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระบรมราชานุสาวรีย์ พิธีอัญเชิญองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ขึ้นประดิษฐานบนอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ๕ และองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การประกวดส้มตำ ผัดหมี่ลีลา การประกวดร้องเพลง การรำโทนและการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี การแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ การแข่งขันชกมวยการกุศล การแสดงเพลงโคราช และหนังกลางแปลง โดยพิธี/กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสูง

2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05