เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง 2562


 จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสระหนองกลด พิธีเปิดงาน นำลอยกระทง กิจรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน รำโทนผู้สูงอายุ มอบรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ ค่ำคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา


2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06
2019-11-05