เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


       ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูงได้กำหนดจัดโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์“การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ขึ้นเพื่อดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้กับครัวเรือนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕พระบาทสมเด็๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง (โดมแดง) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

 


2020-03-17
     aaaaaaaaa
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2019-11-13
2019-11-11
2019-11-08
2019-11-07
2019-11-06