เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดชุมชน ล้างถนนปลอดเชื้อโควิด ถนน สำราญราษฎร์


ท่านประสงค์ โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง คณะผู้บริหารฯ ผอ กองสาธารณสุข พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล รณรงค์ทำความสะอาด ถนนสำราญราษฎร์ช่วงผ่านชุมชน บัว 1 และ บัว 2 เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 ด้วยน้ำยาที่ผ่านการตรวจฆ่าเชื้อ เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2563


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12