เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลโนนสูง ออกฉีดวัคซีน ชุมชน


ออกบริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12