เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


การจัดตั้งจุดคัดกรอง ด้านการเข้าใช้พื้นที่ ตลาด


จัดจุดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าออกบริเวณด้านหน้า ด้านหลังตลาดตอนเย็น ศาลเจ้า


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12