เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


ทต.โนนสูงประชุมร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดใหม่ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ หารือภารกิจควบคุมโรคชิคุนกุนยาในชุมชนตลาดใหม่ 23 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง


23 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง
ทต.โนนสูงประชุมร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดใหม่ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ
หารือภารกิจควบคุมโรคชิคุนกุนยาในชุมชนตลาดใหม่
โดยจะบูรณาการทำงานร่วมกัน โดย วันที่ 24 เม.ย.63 เวลา 09.00  น. ทีม อสม.จะทำหน้าที่เก็บลูกน้ำและใส่ทราย
ทีมเทศบาลจะจัดรถติดตั้งเครื่อง ULV และ เครื่องพ่นหมอกควันพ่นน้ำยา ออกพ่นสารกำจัดยุง
ทีมศูนย์สุขภาพชุมชน จัดเครื่อง ULV แบบสะพายหลัง ลงพ่นในจุดที่เทศบาลเข้าไม่ถึง
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันครับ


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12