เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัย กิจกรรมความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันโควิด 19


หน่วยงานอำเภอโดยท่านนายอำเภอโนนสูง หน่วยงานเทศบาล หน่วยงานกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง พนักงานเทศบาล ความร่วมมือการทำหน้ากากอนามัยของชาวชุมชน และการมอบหน้ากากเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ให้แก่ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ 


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12