เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


พ่นยากำจัดยุงลาย หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ชุมชนตลาดใหม


 ทต.โนนสูง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตลาดใหม่  ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง และ สาธาณสุขอำเภอโนนสูง หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นยากำจัดยุงลาย ควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ชุมชนตลาดใหม เช้าวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563


2020-06-29
2020-04-27
2020-04-24
2020-04-23
2020-04-16
2020-04-13
2020-04-10
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-30