เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


จัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ พ่อค้า แม่ค้่าผู้จำหน่ายสินค้า จุดตลาดนัดคลองถม เขตเทศบาลตำบลโนนสูง


กองสาธารณสุขฯ   งานเทศกิจฯ ทตโนนสูง....งานจราจร อส.จราจร สภ.โนนสูง.. ..จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ พ่อค้า แม่ค้่าผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อป้องกันโควิด 19 จุดตลาดนัดคลองถม ประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563


2020-06-29
2020-04-27
2020-04-24
2020-04-23
2020-04-16
2020-04-13
2020-04-10
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-30