เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์สุขภาพชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ร่วมบูรณาการ สร้างความเข้าใจกับผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้เข้าจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดของวันจันทร์และทุกตลาด


เพื่อให้ตลาดได้ผ่านการตรวจตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 จากสาธารณสุขจังหวัดฯในโอกาสต่อไป และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะต้องถูกจำกัดการเปิดตลาดขอให้ปฏิบัติตามทุกถ้อยคำทุกข้อความเอกสารการขอความร่วมมือ เพื่อทุกท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข.....ร่วมมือกัน..ครับ

2020-05-22
2020-05-18
2020-05-13
2020-04-27
2020-04-24
2020-04-23
2020-04-16
2020-04-13
2020-04-10
2020-04-01