เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
 


กิจกรรมการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานเทศบาลในงบประมาณใหม่ พ.ศ.2563


กิจกรรมการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานเทศบาลในงบประมาณใหม่ พ.ศ.2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง (โดมแดง)


2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-24
2020-07-24
2020-07-14
2020-06-29
2020-06-21
2020-06-12