เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


การมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบ โควิด 19 ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง


นำโดยท่านนายอำเภอโนนสูง ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูง และในการนี้ท่าน ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตอำเภอโนนสูงและท่านสมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอโนนสูง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบ โควิด 19  ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง   กล่าวให้กำลังใจเพื่อการต่อสู้โควิด ของผู้ปฎิบัติงานและประชาชนทั่วไป ณ อาคารโดมสำนักงานเทศบาล   12 มิถุนายน 2563

2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17