เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 7 /2563 เทศบาลตำบลโนนสูง


เทศบาลตำบลโนนสูง จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 ในปี 2563 ประธานพิธีเปิดท่าน สมพร จินตนามณีรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอโนนสูง ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ แลพเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 - 24  กรกฎาคม 2563 ที่อาคารงานป้องกันฯ

2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17