เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


การอบรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20-23 กรกฎาคม โรงแรมเมืองทอง


เทศบาลตำบลโนนสูงได้ส่งตัวแทนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านนายกประสงค์ โพธิ์มีศิริได้เข้าร่วมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม

2020-09-16
2020-09-16
2020-09-10
2020-09-01
2020-08-26
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17