เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


งานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563


นายกประสงค์ โพธิ์มีศิริ นำจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2563 ที่อาคารโดมสำนักงานและมีกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลาที่อ่างสวนผัก ร่วมด้วยพนักงานเทศบาล เยาวชนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล ชาวชุนสวนผักและใกล้เคียง
2021-06-17
2021-06-17
2021-06-16
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-04
2021-06-01